TOPlist

Motyli.net

o motýlech České republiky

Žluťásek jižní

Colias alfacariensis (Ribbe, 1905) / australis (Verity, 1911)

Colias alfacariensis / hyale - samec

(m)
rozpětí: 4,3 cm

Colias alfacariensis / hyale - samice

(f)
rozpětí: 4,4 cm

Pozn.: Tento motýl je často zaměnitelný se žluťáskem čičorečkovým (Colias hyale). Bezpečně je lze rozeznat buď podle housenek, nebo důkladnou preparací. Protože jsem tyto motýly získal jako imága, nevím, který druh to je. Proto jsou u obou druhů stejné obrázky.

O motýlovi

Je rozšířen od Pyrenejského ostrova a jihu Británie přes západní, střední a jih východní Evropy po Turecko a jižní Ural. U nás je hojný na rozhraní Čech a Moravy. Místy žije v jižních a východních Čechách a na střední a severní Moravě. Ve vyšších polohách chybí. Preferuje především otevřené biotopy - krátkostéblé stepní trávníky a skalní stepi, vyprahlé pastviny, náspy podél silnic a železnic, pískovny, lomy apod.

Obvykle vytváří dvě generace, někdy se však objevuje i částečná třetí. Samice kladou vajíčka za slunných dnů na čičorku pestrou. Housenky jsou závislé na slunění a bývají náchylné k virovým onemocněním. Nesnesou kombinaci zimy a vlhka. Larvy poslední generace buď přezimují, nebo se ještě na podzim zakuklí. Kuklí se přichycené vlákny k živné rostlině.

Samci vyhledávají samice patrolováním, obdobně jako jiní příbuzní žluťásci. Populace se sice zdržují na stepních lokalitách, ale v důsledku oteplování se šíří na nové lokality.

Žluťásek jižní zatím není tolik ohrožen. Pravděpodobně ho zachraňuje jeho schopnost osidlovat nové lokality. Přesto z mnoha intenzívně obhospodařovaných lokalit vymizel.

» zpět

Motyli.net  píše a fotografuje J.Slifka | mapa webu | RSS | © 2007 - 2024 | všechna práva vyhrazena 
Kopírování a publikování čehokoliv z tohoto webu bez předchozího písemného svolení autora není dovoleno.