TOPlist

Motyli.net

o motýlech České republiky

Zařazení motylů v systému živočichů

Systém živých organismů

Systém zařazení živých organismů vymyslel v 18. století švédský přírodovědec Carl Linné. Organismy jsou rozděleny do říší, kmenů / oddělení, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů na základě společných znaků. Čím hlouběji půjdeme, tím si budou zástupci živých organismů více podobni. Motýli jsou v tomto systému zařazeni takto:

Říše (Regnum):Živočichové (Animalia)
Kmen (Phyllum):Členovci (Arthropoda)
Podkmen:Vzdušnicovci (Tracheata)
Třída (Classis):Hmyz (Insecta)
Řád (Ordo):Motýli (Lepidoptera)

Rozdělení motýlů

Motýly dále rozdělujeme do podřádů, nadčeledí a čeledí. Podřády jsou dva: uzdokřídlí (Jugata) a hřebenokřídlí (Frenata). Motýli jsou do nich rozděleni podle spojení předního a zadního křídle. Nadčeledi nemají česká jména. Čeledí je mnoho:

PodřádNadčeleďČeleď
Uzdokřídli JugataMicropterigoideaChrostíkovníkovití, Micropterigidae
EriocromranioideaDrobnokřídlíkovití, Eriocranidae
HepialoideaHrotnokřídlecovití, Hepialidae
Hřebenokřídlí FrenataNepticuloideaDrobníčkovití, Nepticulidae
IncurvarioideaAdélovití, Adelidae
Kovovníčkovití, Incurvariidae
TischerioideaMinovčíkovití, Tischeriidae
TineoideaVakonošovití, Psychidae
Molovití, Tineidae
Vzpřímenkovití, Gracillariidae
YponomeutoideaPředivkovití, Yponomeutidae
Podkopníčkovití, Lyonetiidae
GlechioideaKrásněnkovití, Oecophoridae
Pouzdrovníčkovití, Coleophoridae
Makadlovkovití, Gelechiidae
CossoideaDrvopleňovití, Cossidae
TortricoideaObalečovití, Tortricidae
SesioideaNesytkovití, Sesiidae
AlucitoideaPernatěnkovití, Aluctitidae
PterophoroideaPernatuškovití, Pterophoridae
PyraloideaZavíječovití, Pyralidae
ZygaenoideaVřetenuškovití, Zygaenidae
Slimákovcovití, Limacodidae
HesperioideaSoumračníkovití, Hesperiidae
PapilionoideaOtakárkovití, Papilionoidae
Běláskovití, Pieridae
Babočkovití, Nymphalidae
Modráskovití, Lycaenidae
DrepanoideaSrpokřídlecovití, Drepanidae
GeometroideaPíďalkovití, Geometridae
BombycoideaBourovcovití, Lasiocampidae
Strakáčovití, Endromidae
Pabourovcovití, Lemoniidae
Martináčovití, Saturniidae
SphingoideaLišajovití, Sphingidae
NoctuoideaHřbetozubcovití, Notodontidae
Bekyňovití, Lymentriidae
Přástevníkovití, Arctiidae
Můrovití, Noctuidae

Motýli se mohou rozdělovat ještě do dalších skupin, ale není to úplně přesné. Rozdělují se například na denní a noční. Toto rozdělení docela funguje, avšak mnoho druhů "nočních" motýlů létá i přes den. Nejhorší je, když někdo rozděluje motýly na motýly a můry. Při pohledu na tabulku výše je patrné, že to je hodně nevhodné. Jenže mnoho lidí to tak dělá, tak se k nim alespoň nepřipojujte. Jak by k tomu pak takový lišaj označený za můru přišel :-).

» zpět

Motyli.net  píše a fotografuje J.Slifka | mapa webu | RSS | © 2007 - 2024 | všechna práva vyhrazena 
Kopírování a publikování čehokoliv z tohoto webu bez předchozího písemného svolení autora není dovoleno.