TOPlist

Motyli.net

o motýlech České republiky

O chovu motýlů

Tento článek popisuje chov motýlů od vajíčka až po imágo. Jak chovný materiál získat je popsáno v článku Získání chovného materiálu.

Vajíčka

Pokud máme vajíčka nějakého druhu, musíme si ujasnit, kdy se housenky vylíhnou. Jestliže se budou líhnout až na jaře dalšího roku, budou vajíčka zimovat. Umístíme je do petriho misky nebo plastové krabičky. Volíme takové nádoby, aby byly průhledné a snadno jsme mohli situaci v ní pozorovat. Na dno dáme savý papír - vhodný je např. toaletní. Musíme zajistit dostatečnou vlhkost, aby vajíčka nevyschla a zároveň musíme zajistit optimální větrání, aby vajíčka neplesnivěla. Také bychom je neměli vystavovat přímému slunečnímu záření. Přezimující vajíčka by měla být uložena tak, aby při nečekaném líhnutí housenek nedošlo k jejich úniku.

Pokud máme vajíčka druhu, který v tomto stadiu nepřezimuje, můžeme v následujících dnech očekávat líhnutí malých housenek.

Chov housenek

Malé housenky chováme v petriho miskách nebo menších plastových krabičkách. Chováme je pospolitě a doplňujeme jim potravu. Také je nutné čistit vnitřek nádoby.

S postupným růstem housenek je musíme třídit a přemisťovat do větších nádob. Je vhodné je třídit podle velikosti. Tím zajistíme menším housenkám klidný vývoj, neboť u odrostlejších by mohly i uhynout.

Když housenky odrostou, přendáme je do houseníku. Bývá tvořen dřevěnou kostrou ve tvaru kvádru, jehož stěny jsou potaženy jemným pletivem. Může být bez dna a je možné ho nasadit na živnou rostlinu. Nebo jsou houseníky se dnem. Ty mají na jedné stěně otevíratelná dvířka. Nikde nesmí být skulina, kterou by housenky mohly utéct.

Houseník
Houseník

Při jakékoliv manipulaci s housenkami je od živné rostliny neodtrháváme, ale necháme je v klidu přelézt a čerstvou potravu, nebo je přemístíme i s částí rostliny. Také musíme dbát na to, abychom housenky zbytečně nerušili při svlékání. Potravu housenkám umyjeme a před podáním mírně osušíme. Tím částečně zabráníme tomu, aby se k housenkám dostali paraziti.

Housenky je také možné chovat přímo v přírodě. Pokud máme na zahradě vysazenou živnou rostlinu, můžeme na ni nasadit houseník. Je zřejmé, že houseník musíme u země utěsnit.

Také můžeme housenky druhů, jež se živí listím stromů chovat přímo na stromě. Vybereme si na něm větev, překryjeme ji monofilovým vakem a vypustíme pod něj housenky. Pak vak u kořene větve stáhneme.

U některých druhů housenky přezimují. Malé housenky zimujeme obdobně jako vajíčka. Krabičky nebo petriho misky je vhodné uložit do houseníků nebo krabic vystlaných novinovým papírem. Odrostlejší housenky zimujeme přímo v houseníku.

Pokud by se náhle oteplilo a my nebyli připraveni housenky krmit (např. by v přírodě ještě nebyla živná rostlina), umístíme je do ledničky a tím oddálíme jejich probuzení.

Kuklení

Před kuklením housenky přijímají více potravy než je obvyklé. Po té potravu přestanou přijímat. Začnou velmi aktivně pobíhat po houseníku, a některé mohou vylučovat hedvábné vlákno nebo se potírají ústními výměšky.

Takové housenky potřebují dostatek klidu, a tak je vhodné je přemístit do samostatného houseníku. S houseníkem pak nemanipulujeme. Oddělením kuklících housenek chráníme ostatní, protože před kuklením housenka vylučuje přebytečné a jedovaté látky, které vzniknou v průběhu vývoje. Tohoto "podivného" chování se nesmíme zaleknout.

Housenky různých druhů se kuklí různě. Mohou se kuklit v zemi nebo volně na zemi ve zbytcích potravy, jiné si vytvářejí kokon nebo se kuklí zavěšeny hlavou dolů. Proto musíme housenkám zajistit takové podmínky, jaké druh vyžaduje. Většinou s tím však housenky nemají problém.

Bylo by chybou nechat kuklit mnoho housenek v jednom houseníku najednou. Mohly by se kuklit přes sebe a motýli ze spodních kukel by se nedostali ven. Proto je před kuklením rozdělíme do několika menších skupin.

Jestliže se motýli budou líhnout za několik málo dnů, můžeme kukly v houseníku nechat. Můžeme je také uložit do plastových krabiček nebo petriho misek, a to v případě, že máme málo houseníků. Ale pozor, kukly musí nejprve zatvrdnout a proto je v houseníku nějaký čas ponechat musíme. Kukly, které zimují, zimujeme podobně jako vajíčka.

Líhnutí

To, že se bude motýl líhnout, je pozorovatelné i na kukle. Začnou prosvítat křídla a kukla změní barvu.

Od této chvíle už jen čekáme na líhnutí motýla. Musíme kukly vydatně rosit. Před líhnutím je umístíme do houseníku. Musíme myslet na to, že motýl potřebuje prostor pro roztažení křídel. když ho mít nebude, neroztáhne pořádně křídla.

Pokud máme mnoho kukel, můžeme líhnutí oddálit jejich umístěním do ledničky. Pak je postupně přenášíme do tepla a necháme je líhnout tak, abychom stíhali zpracovat imága.

Samozřejmě je možné kukly do tepla umístit kdykoliv. Motýli se nám pak mohou líhnout uprostřed zimy. Takové jedince máme pouze pro sběratelské účely, neboť je nelze vypustit do přírody.

» zpět

Motyli.net  píše a fotografuje J.Slifka | mapa webu | RSS | © 2007 - 2024 | všechna práva vyhrazena 
Kopírování a publikování čehokoliv z tohoto webu bez předchozího písemného svolení autora není dovoleno.