TOPlist

Motyli.net

o motýlech České republiky

Strážovské biotopy

Vesnice Strážov se nachází v Šumavském podhůří necelých 20 km od města Klatovy. Je obklopena poli a loukami, občas i malým lesíkem. Na následujícím obrázku vidíte mé rozdělení do několika částí, které podrobně popíšu. (Článek je z roku 2006, tudíž je jasné, že některé lokality už tolik neodpovídají popisu.)

Mapa Strážova

Část 1

Jedná se o pole z jedné strany obklopené stromy a keři a z druhé zástavbou. Druhé dvě strany jsou otevřené. Pole je v mírném kopci. Podle obrázku stoupá zleva doprava. V dolní části bývá kus volně zarostlý. Totéž je nahoře po celé délce. Avšak dole je porost hustší a vyšší . Mezi těmito dvěma částmi je obdělávaná půda., na které bývá pšenice, ječmen nebo kukuřice. Někdy jsou na části brambory. Na této lokalitě lze narazit všude na bělásky zelné, řepové a řepkové. Dole a nahoře jsou modrásci, okáči, perleťovci malí a nejmenší a také babočka bodláková. Úplně nahoře při křovinatém porostu se hojně vyskytuje okáč luční a už časně zjara jsem tam viděl babočku kopřivovou. U zástavby žijí zejména babočky (admirál. paví oko, kopřivová). V létě se na celé lokalitě pohybují žluťásci, avšak na podzim jich je více.

Část 2

Je to louka rozdělená cestou. Na jedné straně je často obilí. Tam a kolem cesty lze narazit na různé okáče, babočku admirála, síťkovanou a kopřivovou, občas na modráska, či perleťovce nejmenšího. Na této straně jsem také viděl asi dva ohniváčky. Na druhé straně je řada stromů (třešní) a za nimi louka. Ta končí porostem křoví a stromů. Rostou na ní různé luční květiny. Z motýlů tam žijí bělásci, žluťásci, modrásci, okáči a babočka kopřivová.

Část 3

Tak tohle je velmi otevřená louka, ohraničená je řídkým lesíkem. Nachází se v ní také jabloňový sad. Ten dělí lokalitu na dvě části. Jedna, ta blíž k vesnici, je porostlá lučním kvítím. Tam se vyskytují různí okáči, modrásci a bělásci. Ta druhá část je porostlá vysokou trávou. Tam létají zejména žluťásci a bělásci.

Část 4

Tato lokalita je louka mezi silnicí a lesem. Je porostlá jen nízkým jetelem a jiným lučním kvítím. Žijí tam hlavně okáči. Ostatní druhy se zde objeví spíš náhodně.

Část 5

Tohle je velmi zajímavá lesní lokalita. Na lesní cesty prosvítá přes den slunce, a tak se tam vyhřívá spousta motýlů - hlavně babočka admirál, paví oko, síťkovaná a bílé c, a také perleťovec stříbropásek, který se jinde ve Strážově nevyskytuje. V lese jsou rovněž rybníky. Na lesních mýtinách, které jsou porostlé zejména bodláky, se vyskytuje hodně okáčů a baboček, občas se zde objeví i modrásek.

Část 6

Zde se jedná o domy se zahradami. Je zde také hřiště a nad ním kus, o který se nikdo nestará. Na něm létá řada motýlů - bělásci, žluťásci, modrásci, okáči a babočky. Jednou jsem zde chytil ostruháčka jilmového. V zahradách se motýli objevují spíš náhodně při přelétání mezi jinými lokalitami. K večeru, když už slunce pomalu zapadá, se okolo domů sluní babočky.

Kliknutím se přesunete na odstavec o této části Kliknutím se přesunete na odstavec o této části Kliknutím se přesunete na odstavec o této části Kliknutím se přesunete na odstavec o této části Kliknutím se přesunete na odstavec o této části Kliknutím se přesunete na odstavec o této části

» zpět

Motyli.net  píše a fotografuje J.Slifka | mapa webu | RSS | © 2007 - 2024 | všechna práva vyhrazena 
Kopírování a publikování čehokoliv z tohoto webu bez předchozího písemného svolení autora není dovoleno.